0902355636

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn

MÁNG ĐẦU GẬP

Máng đèn
T&L Việt Nam
(Đang cập nhật...)
Hết hàng
Giới thiệu

MÁNG ĐẦU GẬP

18.000₫
* Chưa bao gồm VAT
Trắng
Xanh

MÁNG ĐẦU GẬP

Trắng T7 : 623x41x23 mm (1x9w) (6.5kg/thùng) ,1234x41x23 mm (1x18w) (12kg/thùng)

Trắng T8 : 623x41x23 mm (1x9w) (6.5kg/thùng),1234x41x23 mm (1x18w) (12kg/thùng)

Xanh T7 : 613x35x18 mm (1x9w) (6kg/thùng), 1255x35x18 mm (1x18w) (11kg/thùng)

Xanh T8 : 613x35x18 mm (1x9w) (6kg/thùng), 1255x35x18 mm (1x18w) (11kg/thùng)

Số lượng sản phẩm/thùng : 30